Medel för lokal utveckling + Filmer från Sandared/SINT

SINT (Sandareds INTresseförening) har flera gånger ansökt om pengar via Borås Stad och medel för lokal utveckling. Här finns lite material kring att göra en ansökan plus filmer från Sandared och SINT kring två uppskattade projekt. Belysning i Linden samt Utegymmet.

https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling/ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen.4.5d9718e71640319574f17f61.html

Sandaredsdagen 7/9-2019

Sandaredsdagen växer och utvecklas. I år med ännu mer aktiviteter för stora och små, nyheter är bl.a. hoppborg och bubbleballs. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma! I år förlägger vi även delar till Sandareds Strand. 

Sandaredsdagen 2018

Välkommen till Sandaredsdagen 2018 nu på lördag.

Plats: Tennishallen.
Tid: 11:00 – 14:00
Hjärtligt välkomna!

Årsmötet

Årsmötet hölls 2017-03-29 i Sandaredskolans matsal. Bland annat informerades om vad som gjordes under 2016 samt vad som planeras under 2017.
Årsmötesdeltagare2 570x380
Årsmötesdeltagare1 570x380

Svar på fråga från Årsmötet

På årsmötet kom det upp en medlemsfråga om varför det har byggts en ramp av sand på stora stranden. Den upplevdes som ett hinder för barnvagnar och andra som har svårt med nivåskillnader.

Vi lovade att ta det med Anna Karlsson:
Genom en ”ramp över rampen” finns det nu ett kors av vägvallar som gör det möjligt att ta sig över stranden åt båda håll. Oberoende av väder (och därmed stora vattenpölar) och även med barnvagnen eller gångstavar. Det var nämligen det som var målet från början med Borås Stads insats. Tack Anna Karlsson!