Gång/Cykelväg mellan Sandared och Sjömarken

I ett möte med Tekniska förvaltningen, Borås Stad, fick Intresseföreningen upplysningar om byggandet av gång- och cykelväg mellan Sandared och Sjömarken. Kostnaden är budgeterad sedan länge och nu är byggplanen klar och godkänd. Under hösten kommer upphandling att ske och bygget bör kunna starta under våren 2013.