Välkommen till årets höstmöte…

Den 6:e november, kl. 18.30 i Sandaredskolans matsal, diskuterar vi en del viktiga frågor…

  1. Återaktivering av Vägförening
  2. Lokal UtvecklingsPlan
  3. Stadgeändring
  4. Fiberprojektet

Det är viktigt att så många som möjligt har möjlighet att vara med!

Varmt välkommen!