Diskutera ”Fiber i Sandared” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Fiber i Sandared här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


Kort genomgång av vad som presenterades på Höstmötet:

Först visades en berättelse i bilder om hur det var förr, när färg-TV var nytt, hur vi lyssnade på vinylskivor och skickade in rullar med film för framkallning och kopiering till pappersbilder.

Därefter tittade vi på hur beteendet har ändrats. Att vi tittar på TV, strömmar film- och musik, använder exempelvis Skype, lagrar i molnet och spelar nätverksspel med ”lagkamrater” i andra delar av världen, med mera. Allt detta kräver väldigt mycket bandbredd! I takt med att användning, av tjänster som kräver uppkoppling, ökar kommer naturligtvis behovet av ytterligare bandbredd också att öka.

En tredje bild handlade om framtiden. Användningen av övervakning i hemmet och på arbetsplatser, finns redan men kommer att öka. Likaså möjligheten att styra teknik i hemmet även om du inte är hemma. I framtiden kommer troligen möjligheten att köpa ”funktionen” istället för att köpa tekniska apparater. Ett exempel skulle kunna vara att en tillverkare av tvättmaskiner får ställa en tvättmaskin hemma hos dig, som du använder. Maskinen kommunicerar med leverantören och du faktureras utefter faktisk användning. Om maskinen börjar ”må dåligt” knackar en service-tekniker på hemma hos dig och reparerar, eller byter ut maskinen. Det omnämndes även att dagens tidning innehöll dagens webbfråga – ”Är du nöjd med bredbandsmöjligheterna där du bor?”, 24% var mycket nöjda, 26% var ganska nöjda och 50% var missnöjda! 403 personer hade svarat på frågan.

Därefter presenterades information om hur långt fiberprojektet har kommit:

  1. Stadgar har tagits fram och granskats, – Klart
  2. En ekonomisk förening bildas, – På Gång
  3. En egen webbplats för fiberprojektet skapas, – Förberedelser pågår
  4. En förstudie genomförs för att kunna beräkna kostnader,
  5. Intresseanmälan presenteras,
  6. Erbjudande om anslutning och ev. finansiering,
  7. Projektering – Det börjar grävas i Sandared,
  8. Anslutning till enskilda hushåll,
  9. Drift av det lokala fibernätet,
  10. Nöjda Sandaredsbor med snabb uppkoppling.

Fördelar med ett fibernät är bland annat 1. Högre driftssäkerhet, 2. Bättre förutsättningar för framtida tjänster och 3. Att det blir billigare än dagens ADSL med bredband, TV och Telefoni.

Diskutera ”Vägföreningen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Vägföreningsfrågor här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.

Diskutera den ”Lokala UtvecklingsPlanen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera vår Lokala UtvecklingsPlan här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


På Intresseföreningens höstmöte antogs förslaget till lokal utvecklingsplan. Det betyder att den nu gäller och utgör en ledstjärna för styrelsen när handlingsplanen för 2013 arbetas fram. Utvecklingsplanen ligger på föreningens hemsida och kommer att omprövas vid varje års- och höstmöte i framtiden. Var med och tyck till! Det är enkelt att komma med kommentarer. Du kan ladda ner den Lokal Utvecklingsplan, 2012-11-06 till din dator. Dokumentet öppnas i ett nytt fönster.