Fiber Borås Väst

Efter avslutad enkät har styrelsen (med siffrorna i ryggen) haft ett nytt möte med Skanova/Telia operator för att undersöka deras intresse av att utöka sitt erbjudande till att omfatta hela Sandared.

Enkäten hade en svarfrekvens på 23%
233 st svarade varav 2 st brf vilket sammanlagt gör att 373 hushåll svarat.
Av dessa har 4% svarat nej tack, 7% att de redan tackat ja till Telias erbjudande och hela 89% svarat att de är intresserade och vill bli kontaktade med erbjudande då sådant kan ges. Verkligen stort intresse.

Vi kommer att ha nya kontakter med Skanova/Telia i augusti och kommer också att ha diskussioner med kommunen i frågan om återställningskostnader vid grävning i gator och återkommer med mer information inom kort.