Yttrande-Planremiss Bostäder

”Vi ställer oss positiva till att den aktuella marken används till bostadsbebyggelse mm. Läget är bra utifrån bostädernas läge i samhället. Uppförandet av dessa bostäder, anser vi dock måste vänta till dess att man löst problemen för biltrafiken till och från området söder om järnvägen i Sandared.”

Yttrande-Planremiss 2015-12-10