Nytt – Tillfälligt Boende

Nedan finns de offentliga handlingar som hör till ärendet: (Klicka på rubriken för att komma till inlägget)

2016-06-28-beslut-om-tidsbegransat-bygglov

01 Kungörelse 01 BT 160421
02 Create a searchable grayscale PDF file_1_1
03 Create a searchable grayscale PDF file_1_2
04 Create a searchable grayscale PDF file_1_3
05 Ansökan Bygglov
06 Enkel Karta
07 Kontrollansvarig
08 Grannhörande
09 Kungörelse 02 BT 160421
10 plan
11 R03_Remiss
12 verksamhetsbeskr