Förskola – förslag/ändring av detaljplan

Borås Stad föreslår ändring av detaljplanen för att kunna bygga en ny förskola som gränsar till Strandvägen.
Läs mer om förslaget via länken nedan. Där finns även alla samrådshandlingar.
Förslag ändring av detaljplan

Läs även ”Yttrande över förslag till detaljplan för förskola på Rydet i Sandared, som inlämnats gemensamt av Sandareds Intresseförening och Sandareds Vägförening”.
yttrande-over-detaljplan-for-forskola-okt-2016