Medel för lokal utveckling + Filmer från Sandared/SINT

SINT (Sandareds INTresseförening) har flera gånger ansökt om pengar via Borås Stad och medel för lokal utveckling. Här finns lite material kring att göra en ansökan plus filmer från Sandared och SINT kring två uppskattade projekt. Belysning i Linden samt Utegymmet.

https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling/ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen.4.5d9718e71640319574f17f61.html

Sandaredsdagen 7/9-2019

Sandaredsdagen växer och utvecklas. I år med ännu mer aktiviteter för stora och små, nyheter är bl.a. hoppborg och bubbleballs. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma! I år förlägger vi även delar till Sandareds Strand. 

Sandaredsdagen 2018

Välkommen till Sandaredsdagen 2018 nu på lördag.

Plats: Tennishallen.
Tid: 11:00 – 14:00
Hjärtligt välkomna!