Förskola – förslag/ändring av detaljplan

Borås Stad föreslår ändring av detaljplanen för att kunna bygga en ny förskola som gränsar till Strandvägen.
Läs mer om förslaget via länken nedan. Där finns även alla samrådshandlingar.
Förslag ändring av detaljplan

Läs även ”Yttrande över förslag till detaljplan för förskola på Rydet i Sandared, som inlämnats gemensamt av Sandareds Intresseförening och Sandareds Vägförening”.
yttrande-over-detaljplan-for-forskola-okt-2016

Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

Välkommen till Höstmöte!

Onsdagen den 12 november, kl. 18:30, är det Höstmöte i Sandaredskolans matsal. Du är hjärtligt välkommen dit för att lyssna till och/eller bidra med förslag och idéer för att göra Sandared till en ännu bättre plats att bo och verka i. Länk till dagordningen kommer snart…

Fiber Borås Väst

Efter avslutad enkät har styrelsen (med siffrorna i ryggen) haft ett nytt möte med Skanova/Telia operator för att undersöka deras intresse av att utöka sitt erbjudande till att omfatta hela Sandared.

Enkäten hade en svarfrekvens på 23%
233 st svarade varav 2 st brf vilket sammanlagt gör att 373 hushåll svarat.
Av dessa har 4% svarat nej tack, 7% att de redan tackat ja till Telias erbjudande och hela 89% svarat att de är intresserade och vill bli kontaktade med erbjudande då sådant kan ges. Verkligen stort intresse.

Vi kommer att ha nya kontakter med Skanova/Telia i augusti och kommer också att ha diskussioner med kommunen i frågan om återställningskostnader vid grävning i gator och återkommer med mer information inom kort.

Diskutera ”Fiber i Sandared” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Fiber i Sandared här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


Kort genomgång av vad som presenterades på Höstmötet:

Först visades en berättelse i bilder om hur det var förr, när färg-TV var nytt, hur vi lyssnade på vinylskivor och skickade in rullar med film för framkallning och kopiering till pappersbilder.

Därefter tittade vi på hur beteendet har ändrats. Att vi tittar på TV, strömmar film- och musik, använder exempelvis Skype, lagrar i molnet och spelar nätverksspel med ”lagkamrater” i andra delar av världen, med mera. Allt detta kräver väldigt mycket bandbredd! I takt med att användning, av tjänster som kräver uppkoppling, ökar kommer naturligtvis behovet av ytterligare bandbredd också att öka.

En tredje bild handlade om framtiden. Användningen av övervakning i hemmet och på arbetsplatser, finns redan men kommer att öka. Likaså möjligheten att styra teknik i hemmet även om du inte är hemma. I framtiden kommer troligen möjligheten att köpa ”funktionen” istället för att köpa tekniska apparater. Ett exempel skulle kunna vara att en tillverkare av tvättmaskiner får ställa en tvättmaskin hemma hos dig, som du använder. Maskinen kommunicerar med leverantören och du faktureras utefter faktisk användning. Om maskinen börjar ”må dåligt” knackar en service-tekniker på hemma hos dig och reparerar, eller byter ut maskinen. Det omnämndes även att dagens tidning innehöll dagens webbfråga – ”Är du nöjd med bredbandsmöjligheterna där du bor?”, 24% var mycket nöjda, 26% var ganska nöjda och 50% var missnöjda! 403 personer hade svarat på frågan.

Därefter presenterades information om hur långt fiberprojektet har kommit:

  1. Stadgar har tagits fram och granskats, – Klart
  2. En ekonomisk förening bildas, – På Gång
  3. En egen webbplats för fiberprojektet skapas, – Förberedelser pågår
  4. En förstudie genomförs för att kunna beräkna kostnader,
  5. Intresseanmälan presenteras,
  6. Erbjudande om anslutning och ev. finansiering,
  7. Projektering – Det börjar grävas i Sandared,
  8. Anslutning till enskilda hushåll,
  9. Drift av det lokala fibernätet,
  10. Nöjda Sandaredsbor med snabb uppkoppling.

Fördelar med ett fibernät är bland annat 1. Högre driftssäkerhet, 2. Bättre förutsättningar för framtida tjänster och 3. Att det blir billigare än dagens ADSL med bredband, TV och Telefoni.

Diskutera ”Vägföreningen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Vägföreningsfrågor här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.

Diskutera den ”Lokala UtvecklingsPlanen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera vår Lokala UtvecklingsPlan här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


På Intresseföreningens höstmöte antogs förslaget till lokal utvecklingsplan. Det betyder att den nu gäller och utgör en ledstjärna för styrelsen när handlingsplanen för 2013 arbetas fram. Utvecklingsplanen ligger på föreningens hemsida och kommer att omprövas vid varje års- och höstmöte i framtiden. Var med och tyck till! Det är enkelt att komma med kommentarer. Du kan ladda ner den Lokal Utvecklingsplan, 2012-11-06 till din dator. Dokumentet öppnas i ett nytt fönster.