Fritidsaktiviteter för ungdomar som har andra intressen än idrott?

Det finns många idrottsföreningar i Sandared och idrott är en viktig sysselsättning för att må bra. Men vad ska ungdomar göra om de inte är intresserade av att utöva idrott? Hur kan vi hjälpa dem med en samlingsplats? Vilka fritidsaktiviteter är dina barn intresserade av?

Kom gärna med förslag… Klicka på rubriken för att kunna kommentera detta inlägg. Dina förslag och synpunkter är viktiga!

Lokal UtvecklingsPlan…

Ett utkast till en Lokal UtvecklingsPlan finns nu upplagt. Alla medlemmar i Sandareds Intresseförening är välkomna att diskutera, skriva kommentarer och komma med idéer och förslag till hur vi ska göra allas vårt Sandared bättre. På höstmötet den 6 november, kl. 18.30 i Sandaredskolans (F-6) matsal diskuterar och bestämmer vi vad som ska vara med i den Lokala Utvecklingsplanen!

En Lokal UtvecklingsPlan är ett dokument vars innehåll förändras över tid. Meningen är att fastställa en handlingsplan utifrån de förslag som invånarna i Sandared har. Med en Lokal UtvecklingsPlan får vi ett gemensamt forum för att göra Sandared till en ännu bättre plats att bo och verka i.

Har du synpunkter, idéer och vill göra Sandared bättre är du varmt välkommen att kommentera detta inlägg! Vad kan vi göra för ungdomar som inte har sport som intresse? Vilken verksamhet saknar du? Har du ett intresse och vill starta upp en ny förening?…

Du kommenterar ett inlägg genom att klicka på rubriken. Då visas inlägget tillsammans med ett formulär där du fyller i din kommentar. Din e-postadress visas inte för andra. Tänk även på att skriva så att andra förstår.

Välkommen till årets höstmöte…

Den 6:e november, kl. 18.30 i Sandaredskolans matsal, diskuterar vi en del viktiga frågor…

  1. Återaktivering av Vägförening
  2. Lokal UtvecklingsPlan
  3. Stadgeändring
  4. Fiberprojektet

Det är viktigt att så många som möjligt har möjlighet att vara med!

Varmt välkommen!

Gång/Cykelväg mellan Sandared och Sjömarken

I ett möte med Tekniska förvaltningen, Borås Stad, fick Intresseföreningen upplysningar om byggandet av gång- och cykelväg mellan Sandared och Sjömarken. Kostnaden är budgeterad sedan länge och nu är byggplanen klar och godkänd. Under hösten kommer upphandling att ske och bygget bör kunna starta under våren 2013.

Tydlig markering av gång/cykelväg

Under onsdagskvällen målades linjer ut, som markerar att det är en gång/cykelväg där parkering inte är tillåten. Förhoppningsvis slipper vi nu problemet med bilar som parkeras här.

Bild på markerad gång/cykelväg vid badhuset
Markerad gång/cykelväg

Parkeringsplatser för besökare till badhuset finns, förutom på framsidan, även väster om, samt bakom, badhuset. För att nå dessa krävs att man kör runt badhuset via Björkvägen/Genvägen eller Skolvägen/Genvägen, där det första alternativet är att föredra.

Det har funnits frågetecken kring vem som ansvarar för att en gång/cykelväg markeras på ett tydligt sätt. Trafikverket och landets kommuner behöver enas om ett gemensamt synsätt i denna fråga. I avvaktan på att de ska komma överens, har Sandareds Intresseförening beslutat att bekosta och utföra arbetet. Vi tackar för alla glada tillrop från, och samtal med Sandaredsbor som passerade under arbetets utförande.

Intresseföreningens nya webbplats

Sandareds Intresseförening verkar för att stödja och sammanföra invånare som har idéer om positiva projekt som gynnar Sandareds utveckling och framtid. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket och då kan en helt ny webbplats fungera som plattform för kommunikation mellan invånarna på ett positivt sätt.
Alla invånare är välkomna att komma med förslag som Intresseföreningen kan jobba vidare med. Man har naturligtvis även möjlighet att själv ingå i en arbetsgrupp. Eldsjälar kan det inte finnas för många av!