Årsmöte 2016

Intresseföreningens årsmöte avhölls den 16:e mars. Peter Ekelund från Attraktiva Toarp berättade om deras Ortsråd, en roll som vi nu funderar på om SINT skall axla för Sandareds räkning.
Den tidigare ordföranden, Christoffer Ekberg, lämnar ifrån sig ordförandeklubban. De avgående ledamöterna avtackas med blommor.

Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas