Protokoll & Minnesanteckningar

2017

Styrelseprotokoll nr 11 2017-10-11
Styrelseprotokoll nr 10 2017-09-14
Styrelseprotokoll nr 9 2017-08-21

Styrelseprotokoll nr 6 2017-05-04

Verksamhetsberättelse 2016
Inbjudan till Årsmöte 2017-03-29

Styrelseprotokoll nr 4 2017-03-09
Styrelseprotokoll nr 3 2017-02-23
Styrelseprotokoll nr 2 2017-02-08
Styrelseprotokoll nr 1 2017-01-12

2016

Styrelseprotokoll nr 10 2016-11-16
Styrelseprotokoll nr 9 2016-10-19
Styrelseprotokoll nr 8 2016-09-28
Styrelseprotokoll nr 7 2016-08-24
Styrelseprotokoll nr 6 2016-06-30
Styrelseprotokoll nr 5 2016-05-12
Styrelseprotokoll nr 4 2016-04-21
Styrelseprotokoll nr 3 2016-03-21

Årsmötesprotokoll 2016-03-16
Verksamhetsberättelse 2015

Styrelseprotokoll nr 1 2016-01-12

2015

Styrelseprotokoll nr 8 2015-10-28
Styrelseprotokoll nr 7 2015-09-21

Yttrande-Planremiss 2015-10-19

Styrelseprotokoll nr 6 2015-08-11
Styrelseprotokoll nr 5 2015-06-11
Styrelseprotokoll nr 4 2015-05-19
Styrelseprotokoll nr 3 2015-03-31

Årsmötesprotokoll 2015-03-18
Verksamhetsberättelse för 2014
Budget för 2015
Handlingsplan för 2015

Styrelseprotokoll nr 2 2015-02-17
Styrelseprotokoll nr 1 2015-01-13

2014

Styrelseprotokoll nr 9 2014-11-05
Styrelseprotokoll nr 8 2014-10-14
Styrelseprotokoll nr 7 2014-08-26
Styrelseprotokoll nr 6 2014-07-02
Styrelseprotokoll nr 5 2014-06-10
Styrelseprotokoll nr 4 2014-05-06
Styrelseprotokoll nr 3 2014-04-08
Verksamhetsberättelse 2013
Styrelseprotokoll nr 2 2014-02-18
Styrelseprotokoll nr 1 2014-01-21

Styrelseprotokoll nr 11 2013-12-03
Styrelseprotokoll nr 9 2013-09-30
Styrelseprotokoll nr 4 2013-04-15
Styrelseprotokoll nr 3 2013-03-19
Styrelseprotokoll nr 2 2013-02-12
Styrelseprotokoll nr 1 2013-01-15

Verksamhetsberättelse 2012

Lokal Utvecklingsplan, 2012-11-06

Styrelseprotokoll nr 10, 2012-11-05
Styrelseprotokoll nr 9, 2012-10-02
Styrelseprotokoll nr 8, 2012-08-28
Styrelseprotokoll nr 7, 2012-08-15
Styrelseprotokoll nr 6, 2012-06-18
Styrelseprotokoll nr 5, 2012-05-22
Styrelseprotokoll nr 4, 2012-04-17
Styrelseprotokoll nr 3, 2012-03-12
Årsmötesprotokoll 2012, 2012-03-07
Styrelseprotokoll nr 2, 2012-02-08
Styrelseprotokoll nr 1, 2012-01-16

Styrelseprotokoll nr 10, 2011-12-20
bilaga 2 till Styrelseprotokoll nr 10, 2011-12-20
Styrelseprotokoll nr 9, 2011-11-15
Styrelseprotokoll nr 8, 2011-10-17
Styrelseprotokoll nr 7, 2011-09-19
Styrelseprotokoll nr 6, 2011-08-22
Styrelseprotokoll nr 5, 2011-05-24
Styrelseprotokoll nr 4, 2011-04-20
Styrelseprotokoll nr 3, 2011-03-28
Årsmötesprotokoll 2011, 2011-03-15
Styrelseprotokoll nr 2, 2011-02-28
Styrelseprotokoll nr 1, 2011-02-08

Styrelseprotokoll nr 8, 2010-11-15
Styrelseprotokoll nr 7, 2010-10-11
Styrelseprotokoll nr 6, 2010-09-30
Styrelseprotokoll nr 5, 2010-08-16
Styrelseprotokoll nr 4, 2010-06-07
Styrelseprotokoll nr 3, 2010-04-26
Styrelseprotokoll nr 2, 2010-03-08
Styrelseprotokoll nr 1, 2010-02-24
Årsmötesprotokoll 2010, 2010-02-24
Verksamhetsberättelse för 2009