Fakta om Sandared

Sandared är en utvecklande och trygg plats att bo och verka i. Tillgång till mark och lokaler har gjort att befolkningsutvecklingen är god vilket i sin tur medfört att nivå och kvalitet på skola, samhällsservice och den privata servicenäringen är utmärkt. Antalet företag inom tjänste- och servicesektorn har ökat och uppgår till ungefär 450 stycken. Många människor har utryckt sitt intresse för att bosätta sig på orten i någon av de upplåtelseformer som finns. Sandared har en god demografisk spridning på sin befolkning.

I tätorten Sandared hittar man bland annat matvarubutik, restauranter, frisörer-, skönhets- och hälsoföretag, bageri, paketutlämningsställen, postombud- och spelombud, inredningsbutiker och loppisar, reseföretag, fotoaffär, gym och reklambyråer samt en mängd fastighetsförvaltare och byggföretag.

Sektorn Vård och Omsorg omfattar apotek, vårdcentral, folktandvård och äldreboende. ”Hjärtstartare” finns på minst två ställen, ICA-Köpet och i Badhuset, där utbildad personal finns.

Kullagården, Kvarnen, Rullan och Nordtorp heter förskolorna i Sandared där leken är grunden för all pedagogisk verksamhet.

Sandaredskolan F-6 har ungefär 365 elever i förskole-, låg- och mellanstadieklasser, där de jobbar efter devisen ”Lust att lära, möjlighet att lyckas”.

Sandgärdskolan 7-9 har ungefär 320 högstadieelever där de jobbar aktivt med elevråd, lagråd, kamratstödjare och trivselgrupp. Här finns även en fritidsgård med en skateboardpark samt Sandareds Bibliotek.

Omedelbart norr om Sandaredskolan finns även Bad- och Idrottshallen, med bland annat en 25-meters bassäng med hopptorn (3 m) och en-meterssvikt, en mindre barnbassäng samt bastu och gym. Fram till hösten 2015 är Bad- och Idrottshallen stängd för renovering. På Borås Stads webbplats (följ länken i rutan nedan) finns mycket bra information om hur renoveringen fortskrider.

Norr om tätorten, vid Sandevi Idrottsplats, finns en miljöstation där Borås Energi och Miljö tar emot olika fraktioner av förpackningar samt tidningar. Arbete för att anlägga ytterligare en miljöstation pågår. Miljöfarligt avfall och avfall som inte sorteras som förpackningar får lämnas på återvinningscentralerna Boda eller Lusharpan.

Här finns bland annat öppettider och kontaktuppgifter till olika verksamheter i Sandared:
Om någon länk inte fungerar får du gärna meddela detta med hjälp av kontaktformuläret.

Fritid Hälsa & Vård
Sandaredsbadet Apoteket (sök sedan Sandared)
Vårdcentralen Sandared, 033-25 80 40