Styrelsemöte

Dagordningen till kvällens styrelsemöte:
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor
4. Ekonomi
5. Hemsidan
6. Sandaredsdagen
7. Vattning
8. Gemensamma mötet med Vägföreningen, hur gick det?
9. Medlemsfrågor
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

Välkommen till Höstmöte!

Onsdagen den 12 november, kl. 18:30, är det Höstmöte i Sandaredskolans matsal. Du är hjärtligt välkommen dit för att lyssna till och/eller bidra med förslag och idéer för att göra Sandared till en ännu bättre plats att bo och verka i. Länk till dagordningen kommer snart…

Fiber Borås Väst

Efter avslutad enkät har styrelsen (med siffrorna i ryggen) haft ett nytt möte med Skanova/Telia operator för att undersöka deras intresse av att utöka sitt erbjudande till att omfatta hela Sandared.

Enkäten hade en svarfrekvens på 23%
233 st svarade varav 2 st brf vilket sammanlagt gör att 373 hushåll svarat.
Av dessa har 4% svarat nej tack, 7% att de redan tackat ja till Telias erbjudande och hela 89% svarat att de är intresserade och vill bli kontaktade med erbjudande då sådant kan ges. Verkligen stort intresse.

Vi kommer att ha nya kontakter med Skanova/Telia i augusti och kommer också att ha diskussioner med kommunen i frågan om återställningskostnader vid grävning i gator och återkommer med mer information inom kort.