Fiber Borås Väst

Efter avslutad enkät har styrelsen (med siffrorna i ryggen) haft ett nytt möte med Skanova/Telia operator för att undersöka deras intresse av att utöka sitt erbjudande till att omfatta hela Sandared.

Enkäten hade en svarfrekvens på 23%
233 st svarade varav 2 st brf vilket sammanlagt gör att 373 hushåll svarat.
Av dessa har 4% svarat nej tack, 7% att de redan tackat ja till Telias erbjudande och hela 89% svarat att de är intresserade och vill bli kontaktade med erbjudande då sådant kan ges. Verkligen stort intresse.

Vi kommer att ha nya kontakter med Skanova/Telia i augusti och kommer också att ha diskussioner med kommunen i frågan om återställningskostnader vid grävning i gator och återkommer med mer information inom kort.

Diskutera ”Fiber i Sandared” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Fiber i Sandared här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


Kort genomgång av vad som presenterades på Höstmötet:

Först visades en berättelse i bilder om hur det var förr, när färg-TV var nytt, hur vi lyssnade på vinylskivor och skickade in rullar med film för framkallning och kopiering till pappersbilder.

Därefter tittade vi på hur beteendet har ändrats. Att vi tittar på TV, strömmar film- och musik, använder exempelvis Skype, lagrar i molnet och spelar nätverksspel med ”lagkamrater” i andra delar av världen, med mera. Allt detta kräver väldigt mycket bandbredd! I takt med att användning, av tjänster som kräver uppkoppling, ökar kommer naturligtvis behovet av ytterligare bandbredd också att öka.

En tredje bild handlade om framtiden. Användningen av övervakning i hemmet och på arbetsplatser, finns redan men kommer att öka. Likaså möjligheten att styra teknik i hemmet även om du inte är hemma. I framtiden kommer troligen möjligheten att köpa ”funktionen” istället för att köpa tekniska apparater. Ett exempel skulle kunna vara att en tillverkare av tvättmaskiner får ställa en tvättmaskin hemma hos dig, som du använder. Maskinen kommunicerar med leverantören och du faktureras utefter faktisk användning. Om maskinen börjar ”må dåligt” knackar en service-tekniker på hemma hos dig och reparerar, eller byter ut maskinen. Det omnämndes även att dagens tidning innehöll dagens webbfråga – ”Är du nöjd med bredbandsmöjligheterna där du bor?”, 24% var mycket nöjda, 26% var ganska nöjda och 50% var missnöjda! 403 personer hade svarat på frågan.

Därefter presenterades information om hur långt fiberprojektet har kommit:

 1. Stadgar har tagits fram och granskats, – Klart
 2. En ekonomisk förening bildas, – På Gång
 3. En egen webbplats för fiberprojektet skapas, – Förberedelser pågår
 4. En förstudie genomförs för att kunna beräkna kostnader,
 5. Intresseanmälan presenteras,
 6. Erbjudande om anslutning och ev. finansiering,
 7. Projektering – Det börjar grävas i Sandared,
 8. Anslutning till enskilda hushåll,
 9. Drift av det lokala fibernätet,
 10. Nöjda Sandaredsbor med snabb uppkoppling.

Fördelar med ett fibernät är bland annat 1. Högre driftssäkerhet, 2. Bättre förutsättningar för framtida tjänster och 3. Att det blir billigare än dagens ADSL med bredband, TV och Telefoni.

Diskutera ”Vägföreningen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera Vägföreningsfrågor här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.

Diskutera den ”Lokala UtvecklingsPlanen” Här…

Efter kvällens information finns möjlighet att diskutera vår Lokala UtvecklingsPlan här. (Klicka på rubriken så att du ser hela inlägget och formuläret för kommentarer, nedan).

Vi glömde nämna, under kvällens möte, att din första kommentar inte kommer att synas direkt. Detta beror på att varje person som kommenterar behöver godkännas manuellt av webbmaster vid första tillfället. Alla är hjärtligt välkomna att kommentera, diskutera, engagera och komma med positiva förslag.


På Intresseföreningens höstmöte antogs förslaget till lokal utvecklingsplan. Det betyder att den nu gäller och utgör en ledstjärna för styrelsen när handlingsplanen för 2013 arbetas fram. Utvecklingsplanen ligger på föreningens hemsida och kommer att omprövas vid varje års- och höstmöte i framtiden. Var med och tyck till! Det är enkelt att komma med kommentarer. Du kan ladda ner den Lokal Utvecklingsplan, 2012-11-06 till din dator. Dokumentet öppnas i ett nytt fönster.

Fritidsaktiviteter för ungdomar som har andra intressen än idrott?

Det finns många idrottsföreningar i Sandared och idrott är en viktig sysselsättning för att må bra. Men vad ska ungdomar göra om de inte är intresserade av att utöva idrott? Hur kan vi hjälpa dem med en samlingsplats? Vilka fritidsaktiviteter är dina barn intresserade av?

Kom gärna med förslag… Klicka på rubriken för att kunna kommentera detta inlägg. Dina förslag och synpunkter är viktiga!

Lokal UtvecklingsPlan…

Ett utkast till en Lokal UtvecklingsPlan finns nu upplagt. Alla medlemmar i Sandareds Intresseförening är välkomna att diskutera, skriva kommentarer och komma med idéer och förslag till hur vi ska göra allas vårt Sandared bättre. På höstmötet den 6 november, kl. 18.30 i Sandaredskolans (F-6) matsal diskuterar och bestämmer vi vad som ska vara med i den Lokala Utvecklingsplanen!

En Lokal UtvecklingsPlan är ett dokument vars innehåll förändras över tid. Meningen är att fastställa en handlingsplan utifrån de förslag som invånarna i Sandared har. Med en Lokal UtvecklingsPlan får vi ett gemensamt forum för att göra Sandared till en ännu bättre plats att bo och verka i.

Har du synpunkter, idéer och vill göra Sandared bättre är du varmt välkommen att kommentera detta inlägg! Vad kan vi göra för ungdomar som inte har sport som intresse? Vilken verksamhet saknar du? Har du ett intresse och vill starta upp en ny förening?…

Du kommenterar ett inlägg genom att klicka på rubriken. Då visas inlägget tillsammans med ett formulär där du fyller i din kommentar. Din e-postadress visas inte för andra. Tänk även på att skriva så att andra förstår.

Välkommen till årets höstmöte…

Den 6:e november, kl. 18.30 i Sandaredskolans matsal, diskuterar vi en del viktiga frågor…

 1. Återaktivering av Vägförening
 2. Lokal UtvecklingsPlan
 3. Stadgeändring
 4. Fiberprojektet

Det är viktigt att så många som möjligt har möjlighet att vara med!

Varmt välkommen!